Kompleks zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Mazowsze – obiekt