Roboty kamieniarskie na budynku Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Okładziny ścian i schodów z Granitu strzegomskiego.