Proces zamawiania

Poniższa procedura opisuje wyłącznie przebieg zakupu nagrobków.

Resztę produktów ze sklepu mogą Państwo zamówić bezpośrednio przez stronę sklepu lub » kontaktując się z nami «.

Przed przystąpieniem do zamówienia prosimy o ustalenie poniższych informacji, w celu przyspieszenia procesu wyceny i zamówienia nagrobka.

Poniżej opisano krok po kroku proces zamawiania.

1. Określenie rodzaju grobu i wymiarów nagrobka.

Jaki jest rodzaj grobu na cmentarzu ?

  • Grób ziemny – trumna zakopana, zasypana ziemią – Rys. 1
  • Murowana piwnica, grobowiec – Rys.2
  • Istniejący nagrobek – Rys. 3

Wymiarowania należy dokonać w zależności od typu grobu wg. wytycznych na poniższych zdjęciach.

Rys. 1

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 3

Cmentarze mają często ustalony dozwolony wymiar nagrobka. Wymiary dozwolonego na danym cmentarzu nagrobka można skonsultować z Zarządcą Cmentarza.

W przypadku grobów podwójnych (nie pokazanych na powyższych rysunkach) należy przy pomiarach postępować tak samo – w zależności od typu grobu (ziemny lub grobowiec-piwnica).

2. Lokalizacja cmentarza

Prosimy także o podanie nazwy cmentarza i miasta, w którym ten się znajduje. W zależności od cmentarza wymiary nagrobka mogą się różnić. W różnych rejonach Polski panują także różne mody co do wielkości nagrobków. Poniżej przedstawiamy jak wygląda to ze względu na woj. dolnośląskie i mazowieckie.

GROBOWIEC-PIWNICA GRÓB ZIEMNY
mazowieckie:
A: 245 – 250 cm
B: 120 – 130 cm
C: 27-50 cm
mazowieckie:
A: 190-200 cm
B: 100 cm
C: 27-50 cm
dolnośląskie:
A: 245 – 250 cm
B: 125 cm
C: 16-25 cm
dolnośląskie:
A: 190-200 cm
B: 100 cm
C: 16-25 cm

3. Wybór kamienia

Wybór kolorystyki kamienia to kwestia indywidualna. Nie produkujemy nagrobków z kamieni pochodzących z Chin. Wykonujemy najwyższą jakość trwałego na lata poleru, bez sztucznego pastowania i nabłyszczania. Kamień na nagrobki jest selekcjonowany.

4. Wybór wzoru nagrobka

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu z gotowymi nagrobkami na placach wystawowych lub do naszych Galerii w celu wyboru nagrobka.

Wykonujemy też nagrobki na specjalne zamówienie. Realizujemy projekty 3D i wizualizacje w oparciu o program dedykowany dla Kamieniarstwa.

5. Wstępna wycena

W oparciu o przekazane przez Państwa informacje, przygotujemy dla Państwa ofertę zawierającą wstępną wycenę.

Na cenę całego pomnika wpływ mają :

  • Sposób wykończenia , kształt elementów
  • Ilości wykorzystanego do produkcji nagrobka kamienia naturalnego
  • Grubości elementów
  • Rodzaj kamienia
  • Sposób zagospodarowania terenu wokół nagrobka
  • Liczba nekrologów, typ wykorzystanego liternictwa

Na podstawie danych dokonujemy wstępnej wyceny nagrobka. Jeśli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą, będziemy mogli przejść do kolejnego etapu procesu zamawiania.

6. Ustalenie szczegółów

Dokonanie końcowych ustaleń wyglądu nagrobka, liternictwa i dodatków.

7. Sporządzenie umowy obustronnej

Poczynione ustalenia zostaną następnie spisane w formie umowy w dwóch egzemplarzach. Spisać ją możemy w siedzibie w Strzegomiu, w punkcie sprzedaży w Warszawie, bądź drogą elektroniczną lub pocztą.

8. Realizacja zlecenia

Warunkiem przystąpienia do realizacji zlecenia jest wpłata zaliczki. Po wpłacie zaliczki przystępujemy do wykonania projektu nagrobka i jego wizualizacji. Projekt tworzony jest do momentu akceptacji. Do chwili zlecenia nagrobka na produkcję dozwolone są zmiany w projekcie.

Pozostała wartość zostaje rozliczona po montażu nagrobka.